آرتین کنترل ارائه دهنده تجهیزات, طراحی و اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی

فروش ویژه

فروش ویژه سرج ارستر ۲P Imax 40KA – Weidmuller

۷۰۰,۰۰۰تومان ۴۰۰,۰۰۰تومان

فروش ویژه سرج ارستر ۳P Imax 40KA – ABB

۷۵۰,۰۰۰تومان ۶۰۰,۰۰۰تومان

فروش ویژه سرج ارستر ۴P Imax 40KA – ABB

۱,۱۰۰,۰۰۰تومان ۸۰۰,۰۰۰تومان

فروش ویژه سرج ارستر اشنایدر ۳P+N Imax 65KA

۲,۰۰۰,۰۰۰تومان ۸۰۰,۰۰۰تومان