محصولات اشنایدر
ATV32

Altivar 32

Drives for complex machines

 یک درایو فرکانسی جهت توان های سه فاز ۲۰۰۵۰۰ ولت موتورهای اسنکرون و سنکرون در محدوده توان های 0.18KW تا 15KW می باشد.

User guide               Catalogue

لیست محصولات Altivar32

وضعیتقیمت (تومان)ولتاژ ورویتوان-KWTechnical code
موجود2160000220V0.18KWATV32H018M2
موجود نمی باشد3000000220V0.75KW ATV32H075M2
موجود3360000220V1.1KW ATV32HU11M2
موجود3780000220V1.5KW ATV32HU15M2
موجود نمی باشد4440000220V2.2KW ATV32HU2.2M2
موجود2400000380V0.37KW 0.37KW - 380V
موجود2160000380V0.55KW 0.55KW - 380V
موجود3720000380V0.75KW 0.75KW - 380V
موجود4200000380V1.1KW 1.1KW - 380V
موجود4800000380V1.5KW 1.5KW - 380V
موجود نمی باشد5040000380V2.2KW 2.2KW - 380V
موجود7800000380V5.5KW 5.5KW - 380V
موجود نمی باشد9600000380V7.5KW 7.5KW - 380V
موجود13200000380V11KW 11KW - 380V