محصولات اشنایدر
atv212

Altivar 212

HVACVariable Speed Drives for 0.75 to 75kW motors

یکپارچه گی ساده در سیستم های مدیریت ساختمان و سیستم  اتوماسیون ، ATV212  فن ها ، پمپ ها و کمپرسورهای شما به صورت کارآمد ، قابلیت اطمینان با عملکرد آسان مدیریت می کند.

User guide                    Catalogue

لیست محصولات Altivar212

وضعیتقیمت (تومان)ولتاژ ورویتوان-KWTechnical code
موجود2280000220V0.75KW ATV212H075M3
موجود نمی باشد3000000220V1.5KW ATV212HU15M3
موجود5400000220V5.5KW ATV212HU55M3
موجود نمی باشد4200000380V1.5KW ATV212HU15N4
موجود4200000380V1.5KW ATV212WU15N4
موجود نمی باشد5160000380V2.2KW ATV212HU22N4
موجود5160000380V2.2KW ATV212WU22N4
موجود5880000380V3KW ATV212WU30N4
موجود7200000380V5.5KW ATV212WU55N4
موجود8400000380V7.5KW ATV212WU75N4
موجود11400000380V11KW ATV212WD11N4
موجود16800000380V18.5KW ATV212WD18N4
موجود21600000380V22KW ATV21WD22N4
موجود22800000380V22KW ATV212HD22N4
موجود21600000380V22KW ATV212WD22N4
موجود نمی باشد31800000380V30KW ATV212HD30N4
مجود نمی باشد30000000380V30KW ATV212WD30N4
موجود39600000380V37KW ATV212HD37N4
موجود39600000380V37KW ATV212WD37N4
موجود نمی باشد45600000380V45KW ATV212HD45N4